Hva er en uavhengig tapper?

To Whisky Tønner

Hvorfor satser Cadus på uavhengige tapper? Og, hva er en uavhengig tapper?  Det korte svaret er smak, unikprofil, begrenset tilgjengelighet og samlebarhet. Les mer om det her.   En uavhengig tapper, kalt independant bottler eller IB på engelsk, er et firma som kjøper opp enkelttønner av whisky fra mer eller mindre kjente destillerier. Disse tappes […]